Fatalizam. Leda. „Spes“.

Apstrakt

„FATALIZAM”

 

Blago drvetu jer jedva da oseća išta,

A tek čvrstom kamenu što osećanja ni nema,

Jer kao kada si živ ne boli ništa,

A biti svestan življenja je tuga golema.

 

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.