Afroditin vrt Rada Drainca

Apstrakt

AFRODITIN VRT RADA DRAINCA

Skrivena u jednom podrumu stare prokupačke kuće, poezija Drainčevog Afroditinog vrta dozrevala je gotovo šezdeset godina, kao najbolje vino, kome decenije donose kvalitet, pitkost i ukus.

PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.