Predavanje dr Gorana Rujevića na temu “Matematičke predstave: od nauke do umjetnosti i natrag”

Apstrakt

Predavanje dr Gorana Rujevića na temu “Matematičke predstave: od nauke do umjetnosti i natrag”

 

U Amfiteatru broj 203 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u sklopu dešavanja „Srijedom na filozofskom“ predavanje na temu: “Matematičke predstave, od nauke do umjetnosti i natrag” održao je doc. dr Goran Rujević, 29.09.2021. godine sa početkom u 12 časova.

Dr Rujević dolazi sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a pored filozofije, prirodnih nauka, istorije nauke i strategije naučnog obrazovanja kao oblasti opšteg interesovanja, svoja istraživanja je posvetio savremenim naučnim metodama i logici naučne spoznaje.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.