OLIVERA ŠEVO: Dobitnik nagrade „Milorad Botić“ za najbolji naučni rad: Za najbolje će uvek biti mesta!

Apstrakt

Intervju sa Oliverom Ševo, asistenticom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i dobitnicom nagrade “Milorad Botić” za najbolji naučni rad

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.