Metodički prikaz romana Hajduk Stanko Janka Veselinovića kroz model obrade teksta pomoću dominantnog književnog lika
PDF (Ћирилица)

Ključne reči

dominantni književni lik
književni model
Hajduk Stanko
istorijski kontekst
nacionalno pamćenje
nacionalno biće

Apstrakt

Apstrakt: Kroz ovaj rad prikazaćemo kako se može obraditi djelo pomoću modela dominantnog književnog lika i kakvo mjesto ovaj model zauzima u stvaralačkoj nastavi književnosti. Tumačeći djelo pomoću ovog modela teži se sveobuhvatnom sagledavanju značaja srpske nacionalne baštine. Njen značaj sagledaćemo kroz istoriju, kulturu, običaje, dočarana područja i čitavu jednu društvenu sliku. Roman Hajduk Stanko uzećemo kao primjer kroz koji ćemo dati značaj ovog modela obrade teksta. Prateći dominantni lik daje se i pregled polarizacije likova s osvrtom na centralne događaje u romanu.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6551055
PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.