Značaj kibernetike kao vještine upravljanja na pojavu kiborga, vještačke inteligencije i virtuelne stvarnosti
PDF (Ћирилица)

Ključne reči

kibernetika
nauka
tehnika
tehnokratija
bioetika
kiborg
vještačka inteligencija
virtuelna stvarnost
cybernetics
science
technology
technocracy
bioethics
cyborg
artificial intelligence
virtual reality

Apstrakt

Apstrakt: U ovom tekstu razmotrićemo pojam kibernetike i njen uticaj na društvo i savremeni svijet. Osvrnućemo se i na odnos čovjeka, nauke i tehnike i položaj čovjeka u doba tehnokratije. Naznačićemo implikacije do kojih dovodi vještačka inteligencija i njene manifestacije. Nakon što razmotrimo vještačku inteligenciju razmotrićemo i virtuelnu stvarnost kao implikaciju kibernetike. U završnom dijelu razmatramo moralne dileme koje su vezane za pitanja pojave vještačke inteligencije, virtuelne stvarnosti i kiborga.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6557744
PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.

Sva prava zadržana (c) 2022 Dragana Čečavac Kovačević