ELEMENTI NAUČNE SPOZNAJE I NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

Apstrakt

UVOD

 

 Od samog početka civilizacije, čovjek kao biće Univerzuma je postavljao pitanja koja su bila izvan njegove spoznajne moći. Razvojem religijskog i filozofskog promišljanja, razvija se i čovjekova želja za ispitivanjem stvarnosti, u njemu i oko njega. Kroz istoriju junaci koji su nosili plamen spoznaje, su često bili žrtve straha i neznanja. Razvoj nauke i naučne metode je u velikoj mjeri uslovljen zrelošću  čovječanstva. Astrofizičari, molekularni biolozi te mnogi drugi naučnici su heroji našeg vremena, noseći tradiciju propitivanja i baklju istine rasvjetljavaju nam puteve univerzalnih istina. U tom duhu, ovaj rad treba da da osnovne smjernice da bi se taj istorijski zadatak nastavio kroz generacije. U ovom radu namjeravam objasniti osnovne pojmove i instrumente  koje koristimo prilikom naučnog istraživanja. Cilj rada je da osvježimo postojeća znanja, te doprinesemo kvalitetnijem pristupu istraživanja naučnog predmeta. Kroz rad objašnjavam cilj nauke, karakter naučne spoznaje, elemente naučnog istraživanja, te se osvrćem na samu metodologiju kao nauku i metod kao instrument naučno-istraživačkog rada.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.