Omaž Edgaru Alanu Pou. Godina. Pisaću stihove pepelom.

Apstrakt

OMAŽ EDGARU ALANU POU

 

Poova draga noćas je umrla

Zaglavljena u beskraju voljenih

Zamolila je da mrtve stihove

Slobodotvorci vaskrsnu na tren.

 

Lenora, draga, zašto te tama od mene skriva?

Tama u kojoj ti gradim dvor ideala

Zarobila me je u zatvoru izgubljenih reči

Od njih se naša priča sastoji

Tvoja pisma sada čita sam vrag

Obučen u moje odelo.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.