Bespuće. Vid. Poruka. Pjevač u noći.

Apstrakt

BESPUĆE

 

lijepa je starost

kad je ubijedim

da su samo

dvije džade

prohodne

kao da se opruži

njena mudrost

niz vrijeme

u kojem istina

zaslužnu vječnost

potajno snaži

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.