Inverzija. Kad zime omrknu. Da je Nigdor bilo ikad. Kroz bakarnu.

Apstrakt

INVERZIJA

 

Ljetu na čast, jedvitim čađavim prahuljem

Izvan beskonačja poklikom stmlačenim

Svjetlošću znano, dihotomično,

Raskraji sklapaju zatočenosti izrasja, ponad polunagih umovlja

Oprečnost istisnutošću kontinuuma,

Do ustja hotičnosti, čahura samovoljja.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.