FUTURAME SADAŠNJOSTI: “PROBLEM VOZAČA” U AUTONOMNOM VOZILU SOCIO-TEHNIČKOG IMAGINARIJA

Apstrakt

Prevod.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4781755
PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.

Sva prava zadržana (c) 2021 Ana Galić