Volter

Apstrakt

VOLTER

 

„U času kada se dete oslobodi od svojih prirodnih zavoja i počne disati, ne dajte da mu se udare drugi zavoji koji će ga još više stegnuti. Nikakvih kapica, nikakvih sveza, nikakvih povoja! Upotrebite labave i prostrane pelene koje detinjim udovima ostavljaju slobodu kretanja.

Sa životom počinju potrebe. Novorođenčetu je potrebna dojkinja ...“

 

“Emil ili ovaspitanju“ Žan Žak Ruso

 

Abdul je dugo planirao svoj put svirajući bulen, tradicionalnu harfu Malija. Bila je poprilično velika da bi je poneo sa sobom, ali za tim nije ni bilo potrebe.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.