Ena. Slova su teška - kratka priča o Petru.

Apstrakt

ENA

 

Posmatrao sam  je  godinama! Evo i sada, gledam je kako gricka pramen kose, žurno gutajući redove ljubavnog romana , kao prava heroina jednog vremena.  Svakim novim redom , pojača se sjaj u njenim smeđim očima. Njene zjenice se šire i skupljaju u ritmu slova koji plešu u njenom pogledu. Potpuno predana štivu koje čita i ne sluti da njeno postojanje u mom prostoru budi oscilacije elektromagnetnog prostora, atomi se sudaraju a ja ubrzano dišem.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.