http://casopisapriori.com/index.php/apriori/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom A priori - Naučno-popularni časopis: Obaveštenja 2021-03-27T11:55:09+00:00 Open Journal Systems <p>Banjolučki naučno-popularni časopis A PRIORI su osnovali 2021. godine petoro filozofa i sociologa Ana Galić, Miroslav Galić, Miodrag Živanović, Nela Lazić Pilipović i Lamija Neimarlija.</p> <p> </p> <p>Od samog osnivanja A PRIORI ima za cilj da uspostavi časopis s međunarodnom reputacijom. A PRIORI želi objaviti najbolje radove iz bilo kog područja društvenih i humanističkih nauka na lokalnim jezicima, pismima latinici, ćirilici, kao i na engleskom jeziku. Časopis je otvoren tokom cijele godine za autore iz cijelog svijeta. Svi radovi namijenjeni recenziji su pregledani anonimno i odabrani na temelju toga daju li značajne, izvorne doprinose prvenstveno filozofskim, a onda i ostalim društveno-humanističkim raspravama kojima se bave.</p> <p> </p> <p>Izdavač A PRIORI-ja je naše strukovno Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia iz Banje Luke.</p> <p> </p> <p>Časopis izlazi od 2021. godine. Na ovom mjestu ćete pronaći informacije o ciljevim i obuhvatu, etičkim principima, postupku recenziranja i politiku o autorskim pravima, licenciranju i otvorenom pristupu časopisa.</p> http://casopisapriori.com/index.php/apriori/announcement/view/1 Poziv za slanje radova za drugi broj 2021-03-27T11:55:09+00:00 A priori - Naučno-popularni časopis <p>Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka objavljuje poziv za slanje radova u drugi broj naučno-popularnog časopisa A priori br.2, god. I/2021. Časopis će izaći do kraja 2021. godine, a tema drugog broja je: Kritičko mišljenje u nastavnom procesu.</p> <p>Radovi se šalju na e-mail adresu: <a href="http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/management/settings/casopisapriori@gmail.com">casopisapriori@gmail.com</a>, a uputstva za autore se nalaze <a href="http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions">ovdje</a>.</p> <p>Za više informacija pogledati: <a href="http://www.casopisapriori.com">www.casopisapriori.com</a>. </p> <p>Rok za slanje završnih verzija je 15.09.2021. godine.</p> <p>U Banjoj Luci, 01.04.2021. godine Ana Galić, glavni i odgovorni urednik</p> 2021-03-27T11:55:09+00:00