Dostavljanje radova

Lektorisani rukopisi dostavlјaju se u elektronskoj formi, na adresu:

casopisapriori@gmail.com

Svaki rukopis recenziraju dva anonimna recenzenta.
Rukopis će biti objavlјen ukoliko obje recenzije budu pozitivne.
Kategorizaciju rukopisa vrši glavni urednik, na osnovu prijedloga recenzenata.

Časopis izlazi dva puta godišnje. Radovi se primaju:

– do 15. marta (za prvi broj u toku godine)
– do 15. septembra (za drugi broj u toku godine)

Naknade za obradu članaka

Časopis A priori ne traži od autora da plaćaju troškove obrade za podnošenje ili objavlјivanje članaka.