POZIV ZA SLANJE RADOVA: PETI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI

Saopštenje za javnost,

POZIV ZA SLANJE RADOVA: PETI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI

Rok za slanje: 15. mart 2023. godine

Tema broja: Kantovi transcendentalni argumenti

Jedan od doprinosa Immanuela Kanta (1724. – 1804.) filozofiji, ako ne i njegov najznačajniji doprinos, jeste njegov razvoj transcendentalnog argumenta. Po Kantu, argument ove vrste počinje uvjerljivom premisom o našoj misli, iskustvu ili znanju, a zatim se obrazlaže zaključak koji je sadržajna i neočigledna presupozicija i nužan uslov ove premise. Ključni korak u ovom razmišljanju je tvrdnja da je zaključak pretpostavka i nužan uslov premise. Takav nužni uslov mogao bi biti logički nužan uslov, ali često je u Kantovim transcendentalnim argumentima uslov nužan u smislu da je to jedino moguće objašnjenje premise, pri čemu bi ovakva nužnost mogla biti slabija od logičke. Tipično je ovo rezonovanje apriorno u nekom smislu i zaključak argumenta često je usmjeren protiv neke vrste skepticizma. Na primjer, Kantova transcendentalna dedukcija cilja na Humeov skepticizam o primjenjivosti apriornih metafizičkih koncepata, a njegovo pobijanje idealizma cilja na skepticizam o vanjskim objektima. Ova dva transcendentalna argumenta nalaze se u Kritici čistog uma, ali takvi argumenti se nalaze i u cijelom Kantovom opusu: u Osnovama metafizike morala, u Kritici praktičnog uma, u Kritici moći prosuđivanja i dr. Ovaj tema broja se usredsređuje na novije transcendentalne argumente koji su inspirirani Kantovim radom.

Dostavljanje radova

Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions.

Radovi koji podliježu procesu kategorizacije (prethodno saopštenje, originalni i pregledni naučni rad, stručni rad, književna teorija) prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.

Radove slati na e-mail adresu: casopisapriori@gmail.com.

Datum objavljivanja petog broja časopisa je planiran do kraja prve polovine 2023. godine.

U Banjoj Luci, 15.01.2023. godine                                      
Ana Galić, glavni i odgovorni urednik
                                                                                               

Saopštenje za javnost,

KNJIŽEVNOST: POZIV ZA SLANJE RADOVA U PETI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka objavljuje poziv za slanje književnih radova u peti broj naučno-popularnog časopisa A PRIORI br.5, god. 3/2023. Sa petim brojem A PRIORI-ja širimo naš poziv i na autore koji ne pišu striktno šablonski, tj. i na one koji nisu naučnici, te uspijevaju da izraze svoje misli i na druge, inovativne, ali zanimljive i vrijedne pomena načine.

U obzir dolaze radovi bilo kojeg književnog roda (proza, poezija, esej, književna kritika, prikaz), s tim da će književna kritika prolaziti  i posebno određen recenzentski dio uređivanja.

Rok za slanje: 15.03.2023. godine

Radove slati na adresu: casopisapriori@gmail.com.

Drugi broj časopisa biće objavljen do kraja prve polovine 2023. godine.

Mole se svi autori da svoje radove šalju u sljedećem formatu: Microsoft Word, font – Times New Roman, veličina – 12. Uz tekst poslati i kratku biografiju sa fotografijom, kao i kontakt podatke (ime i prezime, afilijacija, adresa, broj telefona i e-mail.

Radovi se ne honoriraju.

Od samog osnivanja A PRIORI ima za cilj da uspostavi časopis s međunarodnom reputacijom. A PRIORI želi objaviti najbolje radove iz bilo kog područja društvenih i humanističkih nauka na lokalnim jezicima, pismima latinici, ćirilici, kao i na engleskom jeziku. Časopis je otvoren tokom cijele godine za autore iz cijelog svijeta. Svi radovi namijenjeni recenziji su pregledani anonimno i odabrani na temelju toga daju li značajne, izvorne doprinose prvenstveno filozofskim, a onda i ostalim društveno-humanističkim raspravama kojima se bave.

Radujemo se čitanju i budućoj saradnji!

U Varšavi, 15.01.2023. godine                                                   
Marko Bačanović, zamjenik urednika