Uvodna riječ ili ponešto o političkoj filozofiji

Apstrakt

Čovjekova potreba za udruživanjem, stvaranjem saveza, plemena ili ugovora je jedna od najstarijih društvenih potreba. Potreba za pripadanjem određenoj zajednici i uređenje te zajednice je nešto što gotovo prirodno dolazi samo po sebi.
Filozofija se bavi čovjekom, a samim tim i državom. U filozofskom smislu, ideje kojima je čovjek vođen u realizaciji svojih potreba su svakako Pravednost, Istina, Ljubav, Sloboda itd.
Od antičkih vremena do danas filozofska misao o uređenju države i društva je prošla kroz različite epohe. Mislioci poput Platona i Arisotela svojim pogledom na uređenje države i društva su i danas aktuelni, jer svojom originalnom mišlju su dotakli samu suštinu čovjekove prirode.
Platon u svojim fundamentalnim djelima Država i Zakoni, pokazuje put kojim društvo treba da se organizuje da bi se živjela vrlina i duh vremena. Aristotel nas je učio da je čovjek društveno biće, koje pred očima mora da ima ne samo najbolju državu nego i moguću. Zadaća države je da moralno usavrši građane, a ona postoji radi sretnog i dobrog života. Država je zajednica nekog određenog ustava, a formalni princip države je Ustav.
Toma Akvinski nas je učio o državi Božijoj...

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.