OD DRUŠTVENOG DETERMINIZMA DO DENNETTA – KRITIKA KOMPATIBILIZMA
PDF

Ključne reči

društveni determinizam
slobodna volja
kompatibilizam
Daniel Dennett

Apstrakt

Ovaj rad analizira filozofski koncept kompatibilizma Daniela Dennetta, s naglaskom na njegovim sociološkim implikacijama. Dennett zagovara ideju da ljudska sloboda može suživjeti s determinizmom, što se istražuje kroz kritički osvrt na njegovu teoriju iz sociološke perspektive. Prva kritika proizlazi iz zabrinutosti da prihvaćanje kompatibilizma može služiti kao racionalizacija za očuvanje društvenog statusa quo. Analizirajući perspektive društvenog determinizma i sociokulturne teorije kognitivnog razvoja, raspravlja se o utjecaju društvenih faktora na slobodnu volju pojedinca. Dodatno, koncept agencije iz sociološke perspektive razmatra se kroz prizmu međuodnosa pojedinaca i društva. Kroz primjere zajedničke agencije, ukazuje se na složenu povezanost između slobodne volje i društvenih uvjeta. Unatoč Dennettovim tvrdnjama, sociološki pristupi sugeriraju potrebu za sveobuhvatnim razumijevanjem formiranja ljudske autonomije, uzimajući u obzir društvene utjecaje. Ovaj rad ističe nužnost pristupa temi slobodne volje i njezine koegzistencije s determinizmom kroz sociološku prizmu.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.