Poezija, jezik i ljudsko postojanje
PDF (Ћирилица)

Ključne reči

Hajdeger
Helderlin
Benjamin
hermeneutika
egzistencijalizam
evropska kultura
humanizam
tehnokratija

Apstrakt

Kako i sam naslov sugeriše, glavni predmet našeg istraživanja i izlaganja jeste poezija i njena veza sa jezikom i ljudskim postojanjem. Osnovna polazišta za to jesu Hajdegerove interpretacije Helderlinovih i Rilkeovih stihova, uz koje i na osnovu kojih se razvijaju i njegova razmišljanja o temi kojom se mi sada bavimo. Saglasna ili sučeljena s njima jesu Benjaminova tumačenja tekstova i značaja pisaca kao predstavnika tri kulture koje čine evropsku kulturu – Bodelera (romanska), Kafke (germanska) i Dostojevskog (slovenska). Kroz praćenje puteva i mišljenja dva tumača evropske književnosti, teži se sveobuhvatnom promišljanju i prikazu uloge poezije, pesnika i pesničkog mišljenja u kontekstu čovekovog postojanja u svetu koji je bio savremen Helderlinu, Rilkeu, Hajdegeru i svim ostalim stavarocima koje ćemo pomenuti, a koji su stvarali na razmeđi modernog i savremenog doba.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5721925
PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.