IZGRADNJA ETIKE KAO NAUČNE DISCIPLINE – SAVREMENA META-ETIKA

Apstrakt

Uvod

 

            Savremena meta-etika ili samo meta etika je jedna etapa u istoriji etike. Ona se pojavila na početku dvadesetog vijeka  i obuhvata prvu polovinu dvadesetog vijeka premda se na njenim problemima u izmijenjenom obliku radilo i prije. Naravno, radi se i danas. Meta-etika je dio filozofije morala koji ima svoje posebne predmete istraživanja. U svom postojanju do sada ona je izrodila mnoge škole, pravce i teorije.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.