Politika o autorskim pravima, licenciranje i otvoreni pristup


POLITIKA O AUTORSKIM PRAVIMA

Slanjem svojih radova na adresu časopisa A priori autori garantuju da su poslani radovi njihovi originalni rukopisi, te da ne krše autorska prava, odnosno da su ispoštovali pravila akademskog poštenja.

LICENCIRANJE

Svi radovi objavljeni u naučno-popularnom časopisu A priori počev od prve godine objavljivanja su licencirani prema Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Vi slobodno možete da:

  • Preraditi — remiksovati, izmeniti, i razvijati delo
  • za svaku namenu, čak i komercijalnu.
  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.
 

Pod sledećim uslovima:

  • Autorstvo — U obavezi ste da priznate autorstvo, unesete link ka licenci i označite izmene, ako su izvršene. To možete da učinite na svaki razuman način, ali ne tako da se sugeriše da vas davalac licence podržava, kao i vaše korišćenje dela.

  • Deliti pod istim uslovima — Ako remiksujete, menjate ili razvijate delo, u obavezi ste da distribuirate svoj udeo pod istom licencom originalnog dela.

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.


OTVORENI PRISTUP

A priori je časopis otvorenog pristupa. To znači da je sadržaj časopisa u potpunosti besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati ili stavljati linkove, te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvor na odgovarajući način u skladu sa licencom navedenom u dijelu ovog tekta pod naslovom Licenciranje.

Autori zadržavaju autorsko pravo i pravo na objavljivanje bez ograničenja.