A priori - Naučno-popularni časopis: Obaveštenja https://casopisapriori.com/index.php/apriori <p>Banjolučki naučno-popularni časopis A PRIORI su osnovali 2021. godine petoro filozofa i sociologa Ana Galić, Miroslav Galić, Miodrag Živanović, Nela Lazić Pilipović i Lamija Neimarlija.</p> <p> </p> <p>Od samog osnivanja A PRIORI ima za cilj da uspostavi časopis s međunarodnom reputacijom. A PRIORI želi objaviti najbolje radove iz bilo kog područja društvenih i humanističkih nauka na lokalnim jezicima, pismima latinici, ćirilici, kao i na engleskom jeziku. Časopis je otvoren tokom cijele godine za autore iz cijelog svijeta. Svi radovi namijenjeni recenziji su pregledani anonimno i odabrani na temelju toga daju li značajne, izvorne doprinose prvenstveno filozofskim, a onda i ostalim društveno-humanističkim raspravama kojima se bave.</p> <p> </p> <p>Izdavač A PRIORI-ja je naše strukovno Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia iz Banje Luke.</p> <p> </p> <p>Časopis izlazi od 2021. godine. Na ovom mjestu ćete pronaći informacije o ciljevim i obuhvatu, etičkim principima, postupku recenziranja i politiku o autorskim pravima, licenciranju i otvorenom pristupu časopisa.</p> sr-RS@latin POZIV ZA SLANJE RADOVA: PETI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI https://casopisapriori.com/index.php/apriori/announcement/view/6 <p>Saopštenje za javnost,</p> <p>POZIV ZA SLANJE RADOVA: PETI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI</p> <p><strong>Rok za slanje: 15. mart 2023. godine</strong></p> <p><strong>Tema broja: Kantovi transcendentalni argumenti</strong></p> <p>Jedan od doprinosa Immanuela Kanta (1724. – 1804.) filozofiji, ako ne i njegov najznačajniji doprinos, jeste njegov razvoj transcendentalnog argumenta. Po Kantu, argument ove vrste počinje uvjerljivom premisom o našoj misli, iskustvu ili znanju, a zatim se obrazlaže zaključak koji je sadržajna i neočigledna presupozicija i nužan uslov ove premise. Ključni korak u ovom razmišljanju je tvrdnja da je zaključak pretpostavka i nužan uslov premise. Takav nužni uslov mogao bi biti logički nužan uslov, ali često je u Kantovim transcendentalnim argumentima uslov nužan u smislu da je to jedino moguće objašnjenje premise, pri čemu bi ovakva nužnost mogla biti slabija od logičke. Tipično je ovo rezonovanje apriorno u nekom smislu i zaključak argumenta često je usmjeren protiv neke vrste skepticizma. Na primjer, Kantova transcendentalna dedukcija cilja na Humeov skepticizam o primjenjivosti apriornih metafizičkih koncepata, a njegovo pobijanje idealizma cilja na skepticizam o vanjskim objektima. Ova dva transcendentalna argumenta nalaze se u <em>Kritici čistog uma</em>, ali takvi argumenti se nalaze i u cijelom Kantovom opusu: u <em>Osnovama metafizike morala</em>, u <em>Kritici praktičnog uma</em>, u <em>Kritici moći prosuđivanja</em> i dr. Ovaj tema broja se usredsređuje na novije transcendentalne argumente koji su inspirirani Kantovim radom.</p> <p><strong>Dostavljanje radova</strong></p> <p>Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: <a href="http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions">http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions</a>.</p> <p>Radovi koji podliježu procesu kategorizacije (prethodno saopštenje, originalni i pregledni naučni rad, stručni rad, književna teorija) prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.</p> <p>Radove slati na e-mail adresu: <a href="mailto:casopisapriori@gmail.com">casopisapriori@gmail.com</a>.</p> <p>Datum objavljivanja petog broja časopisa je planiran do kraja prve polovine 2023. godine.<br /><br /></p> <p>U Banjoj Luci, 15.01.2023. godine <br />Ana Galić, glavni i odgovorni urednik<br /> </p> <p>Saopštenje za javnost,</p> <p>KNJIŽEVNOST: POZIV ZA SLANJE RADOVA U PETI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI</p> <p>Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka objavljuje poziv za slanje književnih radova u peti broj naučno-popularnog časopisa A PRIORI br.5, god. 3/2023. Sa petim brojem A PRIORI-ja širimo naš poziv i na autore koji ne pišu striktno šablonski, tj. i na one koji nisu naučnici, te uspijevaju da izraze svoje misli i na druge, inovativne, ali zanimljive i vrijedne pomena načine.</p> <p>U obzir dolaze <strong>radovi bilo kojeg književnog roda</strong> (proza, poezija, esej, književna kritika, prikaz), s tim da će književna kritika prolaziti i posebno određen recenzentski dio uređivanja.</p> <p><strong>Rok za slanje:</strong> 15.03.2023. godine</p> <p><strong>Radove slati na adresu:</strong> <a href="mailto:casopisapriori@gmail.com">casopisapriori@gmail.com</a>.</p> <p><strong>Drugi broj časopisa biće objavljen do kraja prve polovine 2023. godine.</strong></p> <p>Mole se svi autori da svoje radove šalju u sljedećem formatu: <strong>Microsoft Word, font – Times New Roman, veličina – 12. Uz tekst poslati i kratku biografiju sa fotografijom, kao i kontakt podatke (ime i prezime, afilijacija, adresa, broj telefona i e-mail.</strong></p> <p>Radovi se ne honoriraju.</p> <p>Od samog osnivanja A PRIORI ima za cilj da uspostavi časopis s međunarodnom reputacijom. A PRIORI želi objaviti najbolje radove iz bilo kog područja društvenih i humanističkih nauka na lokalnim jezicima, pismima latinici, ćirilici, kao i na engleskom jeziku. Časopis je otvoren tokom cijele godine za autore iz cijelog svijeta. Svi radovi namijenjeni recenziji su pregledani anonimno i odabrani na temelju toga daju li značajne, izvorne doprinose prvenstveno filozofskim, a onda i ostalim društveno-humanističkim raspravama kojima se bave.</p> <p>Radujemo se čitanju i budućoj saradnji!</p> <p>U Varšavi, 15.01.2023. godine <br />Marko Bačanović, zamjenik urednika</p> A priori - Naučno-popularni časopis 2023-01-16