Dostavljanje radova

Lektorisani rukopisi dostavlјaju se u elektronskoj formi, na adresu:

casopisapriori@gmail.com

Svaki rukopis se recenzira od strane anonimnog recenzenta.
Rukopis će biti objavlјen ukoliko recenzija bude pozitivna.
Kategorizaciju rukopisa vrši glavni urednik, na osnovu prijedloga recenzenata.

Časopis izlazi dva puta godišnje. Radovi se primaju:

– do 15. marta (za prvi broj u toku godine)
– do 15. septembra (za drugi broj u toku godine)

Naknade za obradu članaka

Časopis A priori ne traži od autora da plaćaju troškove obrade za podnošenje ili objavlјivanje članaka.