Aleksander Verner, Kako držati nastavu na fakultetu: praktični priručnik, preveo Markus Manojlović, Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019, 113.

Apstrakt

Prikaz.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4781759
PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.

Sva prava zadržana (c) 2021 Ana Galić