Politika o autorskim pravima, licenciranje i otvoreni pristup


POLITIKA O AUTORSKIM PRAVIMA

Slanjem svojih radova na adresu časopisa A priori autori garantuju da su poslani radovi njihovi originalni rukopisi, te da ne krše autorska prava, odnosno da su ispoštovali pravila akademskog poštenja.

LICENCIRANJE

Svi radovi objavljeni u naučno-popularnom časopisu A priori počev od prve godine objavljivanja su licencirani prema https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (CC BY).


U skladu s tom licencom, autori mogu:

Dijeliti — kopirati i redistribuirati materijale pomoću bilo kog medija te u bilo kom formatu


Prilagođavati — preuređivati, mijenjati i dorađivati materijale
za bilo koju svrhu, uključujući i komercijalizaciju materijala, u skladu sa sljedećim uslovima:

Pripisivanje zasluga — morate pripisati odgovarajuće zasluge, osigurati vezu sa licencom, i naznačiti da li su izvršene neke izmjene. To možete napraviti citiranjem rada prema uputstvu za citiranje iz dijela namijenjenog autorima.


Bez dodatnih ograničavanja — Ne smijete primjenjivati pravne odredbe ili tehnološke mjere kojima se pravnim putem ograničava pravo drugih da obavljaju sve licencom dozvoljene radnje.


OTVORENI PRISTUP

A priori je časopis otvorenog pristupa. To znači da je sadržaj časopisa u potpunosti besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati ili stavljati linkove, te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvor na odgovarajući način u skladu sa licencom navedenom u dijelu ovog tekta pod naslovom Licenciranje.

Autori zadržavaju autorsko pravo i pravo na objavljivanje bez ograničenja.