Oblici ispoljavanja kulture kroz prizmu postmoderne i prelamanje svjetlosti prosvjetiteljstva
PDF (Ћирилица)

Ključne reči

kultura
postmoderna
komunikacija
dekonstrukcija
Žan – Fransoa Liotar
Žak Derida

Apstrakt

U ovom tekstu razmotrićemo pojam kulture i oblike ispoljavanja kulture. Prvobitno ćemo objasniti ulogu prosvjetiteljstva u istoriji, odnosno filozofiji, jer je cjelokupna postmoderna reakcija na provjetiteljstvo. Nakon objašnjenja postmoderne osvrnućemo se na uticaj kulture i njenu ulogu u postmodernoj. Naznačićemo osnovne odlike kulture u postmodernoj. Pokušaćemo da predstavimo viđenje kulture kroz nekoliko njenih manifestacija kao što su komunikacija, mediji, smrt velikih naracija i velikih istina koje nestaju. Na kraju ćemo objasniti pojam dekonstrukcije koji je značajan za filozofsko posmatranje svijeta , kulture, društva i čovjeka. Razmotrićemo i teorije filozofa i teoretičara koji su oblikovali ideju postmoderne kao što su Žan – Fransoa Liotar i Žak Derida.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4781738
PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.

Sva prava zadržana (c) 2021 Dragana Čečavac Kovačević