Časopis uređuju

Glavni i odgovorni urednik:
Ana Galić, mr (Udruženje Sofia)

Zamjenik urednika:
Marko Bačanović, MA (Warsaw)

Uređivački odbor:

Prof. dr Robert Braun (Senior Researcher, Deputy Head, Science, Technology and Social Transformation, Institute for Advanced Studies, Vienna)
Doc. dr. sc. Bruno Ćurko (Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu)
Prof. dr Divna Vuksanović (Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu)
Prof. dr Una Popović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
MA Petar Nurkić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)
Doc. dr Saša Laketa (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)
Prof. dr Miodrag Živanović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, redovni profesor u penziji)
Prof. dr Duško Trninić (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci)
Mr Miroslav Galić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)
Doc. dr Lamija Neimarlija (Akademija likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu)
Dr Igor D. Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu)
Doc. dr Goran Rujević (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
Doc. dr. sc Mate Penava (Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru)
Nela Lazić Pilipović, prof. (Udruženje Sofia)
Doc. dr Želimir Dragić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)
Doc. dr Radovan Subić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)