Politički profil Golde Meir
PDF

Ključne reči

Golda Meir
Spoljna politika
Izrael
Jomkipurski rat
hladni rat

Apstrakt

U ovom radu želimo ukazati na glavne odrednice spoljne politike Golde Meir, jedne od osnivača države Izrael, i premijerke  u periodu od 1969. do 1974. god. Izazovi sa kojima se Izrael u ovim godinama suočavao ogledao se u masovnim gubicima tokom Jomkipurskog rata i, uprkos pobjedi, prenošenju  krivice na vodeće čelnike izraelske vlade. Rad se zasniva na oslobođenju Meir od kritika upućenih tokom  njenog premijerskog mandata i periodu nakon Jomkipurskog rata. Ukazaće se na okolnosti u kojim se našla u kriznim momentima, kao i ispravnosti odluka povučenim sa takve pozicije. Takođe, rad se dotiče i znatno ranijeg perioda, još od tridesetih godina prošlog vijeka, tokom procesa pronalaska rješenja za formiranje jevrejske države na prostoru Palestine, u kojem je Meir, kao jedna od cionističkih lidera i liderki, imala zapaženu ulogu. Značajno je pomenuti i njen odgovor na Minhenski masakr, gdje je pored lične osvete za izraelske žrtve pokušala stati na put terorizmu. Najveća pažnja, međutim, posvećena je diplomatskim odnosima sa Sovjetskim Savezom, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom.

https://doi.org/10.5281/zenodo.7360989
PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.