II ili Noa, ܓ ,Himna Perunu svih Slavena, Homonim, Paronim