Ante scriptum

Apstrakt

Poštovani čitaoci,

 

Pred nama se nalazi treći broj Naučno-popularnog časopisa A PRIORI, čiji je izdavač Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia. Novina u ovom broju ima mnogo, na veliku radost i zadovoljstvo svih nas, a krenućemo najprije sa novim članom Naučno-uređivačkog odbora časopisa.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.