Ja i Tijelo
PDF (English)

Ključne reči

Ja
Tijelo
um-tijelo dualizam
samosvijest
svijest

Apstrakt

Sažetak: U ovom radu pokušat ću prikazati dihotomiju problema uma i tijela iz perspektive prvog lica. Problem i sam koncept tijela možda se najbolje pokazuju kroz filozofiju uma. Može se tvrditi da je koncept dijalektički konstruiran u povijesti filozofije u korelaciji i nasuprot ideji uma. Kroz djela Avicenne, Descartesa, Fichtea i drugih pokušat ću pokazati da je ideja razlikovanja epistemološke prirode. Descartes isključuje sve što nije izravno poznato kao izvjesnost kao nedirektno 'sebe', zaključujući tako da je on 'stvar koja misli', zamjenjujući ideju o sebi kao tjelesnoj stvari idejom o sebi kao bestjelesnom umu. Iz ovakvih ideja proizlazi izvorni uvid izrečen u formulaciji: “Znam da imam tijelo” ili pitanje: “Jesi li ti tijelo s umom ili um s tijelom?”, koji razlikuje ono što zna (um ili subjekt ) i ono što se drži (tijelo ili predmet). U samom pitanju možemo uočiti dualizam: ono što traži (um) i ono s čime se poistovjećuje ono što traži (tijelo). Tvrdit ću da su ta izravna kognitivna dostupnost i neposredna samosvijest razlozi zašto smo u mogućnosti udaljiti se od objekata (na kraju, vlastitog tijela) objektivizirajući ih u tom procesu. I, ujedno, da se argument za ontološku razliku temelji na epistemološkoj, dakle, dovodi u pitanje njezinu valjanost.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6551064
PDF (English)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.