DA LI JE MOGUĆE STVORITI IDEALNU DRŽAVU DANAS?

Apstrakt

Pitanje države se često postavlja kao pitajne društva i tu se u velikoj mjeri zanemaruje ne samo porijeklo države nego i njena funkcija u društvenim odnosima. Zato je važno pronaći suštinu samih stvari, ne samo o porijeklu države u određenom istorijskom smislu, nego i o onim materijalnim uslovima koji daju mogućnost tom porijeklu. Prepoznavanje materijalnih uslova u stvaranju određenih društvenih fenomena, da li oni bili konkretno društvne institucije, ideje u glavama ljudi ili bilo šta drugo, važno je radi održavanja, izgradnje i jačanja kritičke svijesti koja teži istini sa jedne strane i naučne analize koja potvrđuje principe ove svijesti sa druge strane. Time stvaramo sintezu koja jeste naučno (kritičko) mišljenje.

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.