Sinestetzija. Nikada neću otići u Pariz. Sinopsis. Putanja brze sporosti. Uteha.

Apstrakt

SINESTETZIJA

 

Beskrajno lovim, po oblacima tragam

Čuvam se pitanja slepih

Trzam se i gutam ljigavu samoću

Besprekorni ugriz raskrvario je vazduh

 

Tonovi hrču budeći moj očaj

Vertikalno ležim težeći ka savršenstvu

Ali kloparanje u kičmi muti mi čula

Gluv sam za korake koji pršte na putu

                                                u nestvoreno

PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.