U počast Harmsu

Apstrakt

U POČAST HARMSU

1. Angri cucharacha ili Aleksije Dragutinović o Harmsu

Eto, ujače, juče na stepeništu sretnem Harmsa. Sedim tako, puckam vaške među prstima, kad on: metno kajiš oko vrata kao kravatu a drugi kraj u usta, klima glavom i veli mi: “Dobar dan!"
Šta ti meni dobar dan, ko si ti meni na dan, velim, drčno. “Da pijemo votku" opet će on.

PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.