Ozbiljno shvatanje Darvina, Majkl Ruz

Apstrakt

Ozbiljno shvatanje Darvina: naturalistički pristup filozofiji, Majkla Ruza, kanadskog filozofa britanskog porijekla koji se bavi filozofijom biologije, odabrani je prevod Mr Miroslava Galića, za izdavača Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci. Knjiga ima 368 strana.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5722002
PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.