God. 1 Br. 2 (2021): Kritičko mišljenje u nastavnom procesu
Kritičko mišljenje u nastavnom procesu

Učenik će nakon škole naići na mnoštvo izbora stavljenih pred njegovo mlado biće, te će mu kritičko mišljenje predstavljati najbolji ulog u njegovu budućnost. S druge strane, nastavnici koji razvijaju vještinu kritičkog mišljenja će moći pratiti konstantne promjene vezane za njihov poziv, te samu virtuelnu eru koja zahtijeva veoma brzo uhodavanje u najnovija tehnička i tehnološka dostignuća.

Kakvo je realno stanje po pitanju kritičkog mišljenja u našem obrazovnom sistemu, postoji li potreba za dopunama i izmjenama nastavnih planova i programa te na koji način se i sami možemo osposobiti da postanemo kritički mislioci jeste tema na koju ćemo pokušati dati odgovore.

Puno izdanje
PDF

Uvodna riječ

Marko Bačanović
6-7
Uvodna riječ
PDF