Kritičko istraživanje percepcije učenika prve godine srednjih škola o rimskom ropstvu dokazano u pričama u udžbeniku Cambridge kurs latinskog jezika, Ella Parodi
PDF

Ključne reči

Rimsko ropstvo
udžbenik Cambridge kurs latinskog jezika
kritička pedagogija
kritička svijest
dekolonizacija

Apstrakt

Većina dosadašnjih istraživanja koja se bave podučavanjem rimskog ropstva usredsređena su na percepcije učitelja u pristupanju osjetljivom pitanju ropstva s određenim kritikama izvornih materijala kao što su udžbenik CLC ili Ecce Romani (Robinson, 2017; Bostick, 2018; Dubois, 2014). Iako je bilo kritika zbog predstavljanja ropstva, nije bilo puno istraživanja o tome kako ovo predstavljanje i karakterizacija ropstva utiče, ako uopšte, na učenike koji se bave tim tekstovima.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5721975
PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.