O SPOZNAJNOJ VRIJEDNOSTI VJERE I ZNANOSTI: ZNANOST, VJERA I KOMPLEMENTARNI OPIS STVARNOSTI
PDF

Ključne reči

znanost
vjera
religija
komplementarnost
stvarnost
spoznaja
istina
neodređenost
Heisenbergove relacije neodređenosti

Apstrakt

U radu se propituje navodna komplementarnost znanosti i vjere u tumačenju stvarnosti. Temeljem relacija neodređenosti za dvije veličine koje karakteriziraju  istinitost znanstvene odnosno, vjerske spoznaje, pokazuje se kako sve manja neodređenost znanstvenih, uzrokuje sve veću disperziju i maglovitost vjerskih spoznaja.

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5721866
PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.